Chemia dla opornych
chemiadlaopornych.pl
Bilansowanie rownan chemicznych

Bilansowanie równań chemicznych - praktyczna wiedza

Reakcje chemiczne zachodzą, gdy dwa lub więcej reagenty łączą się ze sobą, tworząc jeden lub więcej produktów. Najprostsze reakcje chemiczne polegają na tym, że jeden reagent zamienia się w jeden produkt. Aby reakcje chemiczne można było zapisać matematycznie, muszą one być zrównoważone. Oznacza to, że liczba każdego pierwiastka po obu stronach reakcji musi być taka sama. Aby zrównoważyć reakcję chemiczną, musisz znaleźć sposób na to, aby liczba atomów każdego pierwiastka po obu stronach reakcji była taka sama.

Bilansowanie równań chemicznych - zadania

Za pomocą równań chemicznych można rozwiązywać różne zadania, od podstawowego dodawania i odejmowania do zaawansowanych zadań wymagających ujemnych i dodatnich współczynników. Ujemne współczynniki oznaczają spadek ilości danego związku chemicznego w czasie, a dodatnie współczynniki oznaczają wzrost ilości danego związku chemicznego w czasie. Odejmując współczynnik ujemny od dodatniego, otrzymujemy 0.

Przy rozwiązywaniu równań chemicznych obowiązują pewne zasady, których należy przestrzegać, aby równanie było zrównoważone. Aby równanie chemiczne było zrównoważone, każda strona równania musi mieć taką samą liczbę atomów. Najprostszym sposobem upewnienia się, że każda strona równania chemicznego ma właściwą liczbę atomów, jest przypisanie jedynki atomowi danego pierwiastka i upewnienie się, że każda strona równania ma jedynkę.

Bilansowanie równań chemicznych - przykłady

Na poziomie szkoły średniej uczniowie powinni zostać zapoznani z równaniami chemicznymi. Służą one do wyrażenia ilościowego związku między reagującymi ze sobą substancjami. Uczniowie mogą zostać poproszeni o zbilansowanie równań z dwoma kwasami lub dwiema zasadami, a następnie opisanie, co się stanie, gdy się je zmiesza. Równanie jest zrównoważone, gdy liczba atomów każdego pierwiastka po obu stronach równania jest taka sama. Uczniowie mogą również zostać poproszeni o rozwiązanie zadania dla danej zmiennej w równaniu. Na przykład, jeśli równanie 2ClO + NaCl = NaClO + Cl, oznacza to, że na każde 2 mole ClO, które zareagują z NaCl, przypada 1 mol NaClO.


Komentarze

Ostatnie wpisy do artykułu

Zwiazek chemiczny a mieszanina

Związek chemiczny a mieszanina - róznice

Związek chemiczny to substancja, której nie można rozdzielić na elementy składowe za pomocą środków ch

Czytaj dalej
Zastosowanie chemii w zyciu codziennym -  kwasy

Zastosowanie chemii w życiu codziennym - kwasy

Kwasy to substancje, które zwiększają stężenie jonów wodorowych (H+) w roztworze. Wartość pH kwasów j

Czytaj dalej
weglowodory w chemii czyli alkany, alkeny, alkiny

Alkany, alkeny i alkiny - węglowodory w chemii

Węglowodory to duża grupa związków chemicznych, które mogą zawierać wodór i występują w przyrodzie.

Czytaj dalej
Tlenki w Chemii

Tlenki w Chemii - czym one są?

Związki nieorganiczne, które zawierają tlen, nazywamy tlenkami. Mają one właściwości bardzo różne od

Czytaj dalej
Protony, neutrony, elektrony, nukleony

Protony, neutrony, elektrony i nukleony

Cząstki subatomowe to najmniejsze możliwe kawałki materii, które tworzą strukturę wszechświata. Należ

Czytaj dalej