Alkany, alkeny i alkiny – węglowodory w chemii

Redakcja

1 grudnia, 2023
Węglowodory to duża grupa związków chemicznych, które mogą zawierać wodór i występują w przyrodzie. Są one często nazywane paliwami kopalnymi i stanowią podstawowe źródło energii dla większości obszaru świata. Przykładami węglowodorów są ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel.

Podstawy chemii – węglowodory

Węglowodory to związki chemiczne, które zawierają atomy wodoru i węgla. Stanowią one bardzo dużą grupę związków organicznych, które występują w paliwach kopalnych, takich jak węgiel, gaz ziemny i ropa naftowa. Węglowodory występują również w roślinach, ale nie są głównym źródłem energii. Węglowodory są łatwopalne i stanowią podstawę przemysłu petrochemicznego. Wiele materiałów, od których jesteśmy uzależnieni na co dzień, pochodzi z przemysłu petrochemicznego, np. tworzywa sztuczne, farby, tkaniny syntetyczne, kleje i leki.

Czym są alkany?

Alkany to związki organiczne, które charakteryzują się jednoatomowym szkieletem węglowym, gdzie każdy atom węgla jest połączony z następnym pojedynczym wiązaniem. Istnieje kilka różnych rodzajów alkanów, które występują w różnych rzeczach, ale najważniejszym z nich jest metan, który jest podstawowym składnikiem gazu ziemnego. Dzięki temu, że jest najprostszym związkiem organicznym, znajduje szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, np. w przemyśle petrochemicznym.

Przykłady zastosowania alkanów

Alkany to związki oparte na węglu, w których jedynym partnerem pary elektronowej jest atom wodoru. Istnieje około 200 różnych alkanów, które są szeroko stosowane w przemyśle petrochemicznym. Można je znaleźć w benzynie, oleju napędowym, smarach, woskach, środkach czyszczących, asfalcie itp. Alkany są bezbarwne, nietoksyczne i bezwonne. Mają wysoką temperaturę wrzenia i niską rozpuszczalność w wodzie, są odporne na działanie ciepła i promieniowania UV. Alkany są rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych, ale nierozpuszczalne w wodzie. Stosuje się je w farbach, tuszach i klejach; ze względu na dużą pojemność cieplną są również wykorzystywane jako ciecze przewodzące ciepło.

Podział alkanów

Alkany to najprostsza forma węglowodorów, składająca się wyłącznie z atomów węgla i wodoru w stałym układzie. Nie posiadają żadnych grup funkcyjnych, co czyni je całkowicie neutralnymi i niereaktywnymi. Nie ma wielu zastosowań przemysłowych alkanów, ale są one szeroko stosowane jako paliwa do benzyny i oleju napędowego, ponieważ są tanie i łatwe w produkcji.

Budowa i właściwości alkanów

Alkany to nasycone węglowodory posiadające tylko pojedyncze wiązania między atomami węgla. W normalnych temperaturach i ciśnieniach występują zazwyczaj jako niemetaliczne ciała stałe lub ciecze. Alkany są na ogół nietoksyczne i niedrażniące. Są to bardzo stabilne cząsteczki i należą do najmniej reaktywnych spośród wszystkich związków organicznych. Alkany są wykorzystywane głównie jako paliwa i smary, a także do innych celów, takich jak woski, płyny chłodzące i uszczelniające.

Co to są alkeny?

Alkeny to nienasycone cząsteczki węglowodorów z jednym lub większą liczbą atomów niewęglowych. Te atomy niewęglowe to często tlen, jak w przypadku etylenu, lub azot czy siarka. Alkeny można znaleźć w wielu różnych rodzajach substancji, ale najczęściej występują w olejach, tłuszczach i naturalnych woskach. Alkeny są często odpowiedzialne za właściwości fizyczne substancji. Atomy niewęglowe w alkenach są odpowiedzialne za reaktywność alkenów.

Budowa i właściwości alkenów

Alkeny to nienasycone węglowodory z jednym atomem niewęglowym (zwykle tlenem) połączonym z co najmniej jednym atomem węgla. W temperaturze pokojowej są one zazwyczaj cieczami lub miękkimi ciałami stałymi. Alkeny są powszechnie spotykane w ropie naftowej, gazie ziemnym i innych paliwach kopalnych. Są one również produkowane w fabrykach z etanu, propanu i innych gazów węglowodorowych w procesie katalitycznego krakingu metanu. Alkeny są szeroko stosowane jako paliwa, surowce do produkcji tworzyw sztucznych i smary.

Czym są alkiny?

Alkiny to rodzaj organicznych związków chemicznych, które mają jedno wiązanie potrójne węgiel-węgiel. Często określa się je mianem „alkinów”. Alkiny znajdują się w wielu produktach codziennego użytku, takich jak benzyna, atrament i pestycydy. Alkiny są doskonałymi przeciwutleniaczami i składnikami przeciwstarzeniowymi, które można stosować na skórę w celu redukcji zmarszczek, zwiększenia produkcji kolagenu i zmniejszenia oznak starzenia.

Budowa i właściwości alkinów

Alkiny to rodzaj organicznych związków chemicznych zawierających wiązanie węgiel-wodór (C-H). Występują one zwykle jako część większych cząsteczek. Alkiny mają wyższą temperaturę topnienia niż większość innych związków organicznych, co wynika z siły wiązania węgiel-wodór. Są również bardzo łatwopalne, co również wynika z ich struktury molekularnej.

Polecane: