Tlenki w Chemii – czym one są?

Redakcja

1 grudnia, 2023
Związki nieorganiczne, które zawierają tlen, nazywamy tlenkami. Mają one właściwości bardzo różne od właściwości związków organicznych, które zawierają węgiel. Tlenki nieorganiczne są szeroko stosowane w przemyśle, a także w wielu innych dziedzinach. Są one często ważnym źródłem metali i innych składników odżywczych.

Tlenki w Chemii – zastosowanie

Tlenki są szeroko stosowane w przemyśle chemicznym do wielu celów. Przykłady reakcji chemicznych, w których tlenki są stosowane jako reagenty, obejmują produkcję dwutlenku tytanu z kwasu tytanowego, produkcję tlenku żelaza z siarczanu żelazawego, produkcję dwutlenku krzemu z krzemionki oraz produkcję tlenku glinu z tlenku glinu. Tlenki są również powszechnie stosowane jako katalizatory. Na przykład katalityczne utlenianie metanu do dwutlenku węgla i wody jest wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i słodkiej wody. Innym przykładem jest katalityczne utlenianie eteru metylowo-tert-butylowego (MTBE) w celu wytworzenia tert-butanolu.

Tlenki w Chemii – reakcje chemiczne

Tlenki powstają, gdy dwa pierwiastki łączą się, tworząc związek tlenkowy. W reakcjach chemicznych tlenki są często wytwarzane, gdy metal powszechnie występujący w urządzeniach elektrycznych wchodzi w kontakt z tlenem lub innym pierwiastkiem. W takiej sytuacji metal utlenia się, czyli łączy się z tlenem, tworząc związek tlenkowy. Najbardziej powszechnymi tlenkami stosowanymi w chemii są tlenki sodu i wapnia, które często wykorzystuje się do produkcji cementu. Innym ważnym tlenkiem jest dwutlenek węgla, który często powstaje w procesie spalania.

Tlenki w Chemii – budowa i właściwości

Tlenki to związki nieorganiczne, które zawierają tlen i inny pierwiastek niemetaliczny. Ze względu na obecność tlenu tlenki są zwykle półprzewodnikami lub izolatorami. W zależności od obecności innego pierwiastka, tlenki mogą być związkami jonowymi lub kowalencyjnymi. Przykładami tlenków są: tlenek żelaza (znany również jako „rdza”), tlenek miedzi, tlenek ołowiu, tlenek glinu itp. Mogą one powstawać w wyniku reakcji pierwiastka niemetalicznego z tlenem lub być produktem rozkładu tlenku innego związku chemicznego. Tlenki mają wiele zastosowań w różnych dziedzinach.

Polecane: