Zastosowanie chemii w życiu codziennym – kwasy

Redakcja

1 grudnia, 2023
Kwasy to substancje, które zwiększają stężenie jonów wodorowych (H+) w roztworze. Wartość pH kwasów jest mniejsza niż 7. Popularnym przykładem kwasu jest ocet, który można zbadać za pomocą papierka lakmusowego. Papierki lakmusowe zmieniają kolor w zależności od pH roztworu, w którym się znajdują – stają się niebieskie w kwasach i czerwone w zasadach. Można również sprawdzić, czy coś jest kwasem, czy nie, upuszczając trochę octu na kartkę papieru – zabarwi się ona na niebiesko.

Jak działają kwasy?

Kwasy to związki chemiczne, które po rozpuszczeniu w wodzie zwiększają stężenie jonów wodorowych (H+). Jony wodorowe są naładowane ujemnie i często określa się je mianem „kwasowości wodorowej”. Kwasy są powszechnie stosowane w przemyśle do przetwarzania materiałów, usuwania rdzy i wspomagania reakcji chemicznych. Najczęstszym zastosowaniem kwasów w gospodarstwie domowym jest sprzątanie. Wiele środków czyszczących zawiera kwasy, takie jak kwas cytrynowy lub kwas solny. Kwasy są często stosowane do usuwania zabrudzeń, rozpuszczania brudu i osadów mineralnych oraz zabijania bakterii.

Jakie są ich zastosowania?

Kwasy są stosowane w wielu różnych dziedzinach, takich jak budownictwo, górnictwo, rafinacja i produkcja. Kwasy mogą być nieorganiczne (wytwarzane z materiałów nieorganicznych) lub organiczne (wytwarzane z roślin lub zwierząt). W przemyśle budowlanym kwasy są stosowane do usuwania rdzy i zgorzeliny z powierzchni metalowych. W górnictwie i przemyśle rafineryjnym kwasy są używane do czyszczenia sprzętu, usuwania farby i naklejek oraz przygotowywania powierzchni do ponownego malowania. W przemyśle wytwórczym kwasy są stosowane do czyszczenia i wytrawiania metali, usuwania wykładzin z bębnów metalowych, czyszczenia i wytrawiania tworzyw sztucznych oraz usuwania lakierów.

Jakie kwasy występują w naturze?

Najpowszechniej występujące w przyrodzie kwasy to kwas solny, kwas siarkowy, kwas azotowy i kwas fosforowy. Kwasy te powstają, gdy pewne substancje wchodzą w reakcję chemiczną, tak jak w przypadku kwasu siarkowego, który tworzy się, gdy dwutlenek siarki jest wystawiony na działanie tlenu. Kwas chlorowodorowy powstaje w wyniku kontaktu dwutlenku węgla z solą. Kwas azotowy powstaje w kontakcie azotu z tlenem, a kwas fosforowy – w kontakcie fosforanów z wodą.

Polecane: