Związek chemiczny a mieszanina – róznice

Redakcja

2 grudnia, 2023

Związek chemiczny to substancja, której nie można rozdzielić na elementy składowe za pomocą środków chemicznych lub fizycznych. Z kolei mieszaninę można rozdzielić na jej składniki. Dobrym przykładem związku chemicznego jest sól kuchenna, która składa się z sodu i chlorku. Zarówno sód, jak i chlorek są pierwiastkami i nie można ich rozdzielić na coś innego. Przykładem mieszaniny może być chociażby…  pudełko płatków śniadaniowych, które można rozdzielić na poszczególne składniki (płatki śniadaniowe, cukier, sól itd.).

Związek chemiczny – definicja

Związek chemiczny to produkt powstały w wyniku połączenia dwóch lub więcej pierwiastków, które tworzą nową substancję, niemożliwą do wytworzenia przez żaden pojedynczy pierwiastek. Związki te są niezbędne do życia na naszej planecie i jesteśmy od nich zależni każdego dnia. Wiele związków chemicznych, których używamy w życiu codziennym, np. tworzywa sztuczne, powstaje z ropy naftowej – czarnej, lepkiej cieczy wydobywanej z ziemi. Proces przekształcania tej cieczy w coś użytecznego wymaga dużo chemii!

Czym jest mieszanina związków chemicznych?

Mieszaninę można zdefiniować jako połączenie dwóch lub więcej substancji, które mogą, ale nie muszą mieć podobnych właściwości fizycznych lub chemicznych. Mieszaniny mogą być zarówno organiczne, jak i nieorganiczne, stałe i ciekłe, i mogą być jednorodne (wszystkie takie same) lub niejednorodne (różne). Mieszaninę można również zdefiniować jako substancję, która składa się z dwóch lub więcej związków chemicznych. Związek chemiczny to substancja, która nie może być dalej rozkładana na drodze chemicznej.

Jak odróżnić związek chemiczny od mieszaniny?

Mieszanina to połączenie różnych pierwiastków lub związków chemicznych, które nie reagują ze sobą. Z drugiej strony związek chemiczny to substancja, która może istnieć tylko w określonej formie w wyniku reakcji chemicznych. Istnieje również znacznie większe prawdopodobieństwo, że związki są toksyczne niż mieszaniny. Nawet mieszaniny zawierające pierwiastki toksyczne mogą być bezpieczne dla człowieka, pod warunkiem zachowania odpowiednich środków ostrożności.

Polecane: