Jądro atomowe – wiedza ogólna

Redakcja

2 grudnia, 2023
Jądro atomowe to gęste, dodatnio naładowane jądro atomu. W jądrze mogą znajdować się tylko protony i neutrony; elektrony krążą wokół jądra na różnych poziomach energetycznych. Każdy proton lub neutron w jądrze ma ładunek dodatni. Im bliżej siebie znajdują się protony i neutrony, tym silniejsza jest siła jądrowa między nimi. Liczba protonów i neutronów w jądrze decyduje o jego liczbie atomowej. Dany atom może mieć różną liczbę protonów i neutronów, co zmienia jego pierwiastek chemiczny. Liczba protonów określa pierwiastek. Liczba neutronów może być różna, dlatego dany pierwiastek ma kilka różnych izotopów. Atomy o tej samej liczbie protonów, ale różnej liczbie neutronów nazywamy nukleogenicznymi.

Jądro atomowe – definicja

Jądro atomowe to bardzo gęste, dodatnio naładowane centrum atomu. Protony i neutrony stanowią większą część jądra atomowego. Elektrony krążą wokół jądra, ale są znacznie mniej skoncentrowane. Masa jednego protonu jest około 1871 razy większa od masy jednego elektronu. Protony i neutrony określa się wspólnym mianem nukleonów. Masa neutronu jest około 1,841 razy większa od masy elektronu.

Jądro atomowe – bezpieczeństwo

Jądro atomu składa się z protonów i neutronów. Protony są naładowane dodatnio, a neutrony są nienaładowane. Ujemnie naładowane elektrony otaczają dodatnio naładowane jądro. Jądro ma silne pole grawitacyjne, a elektrony znacznie słabsze pole elektromagnetyczne. Elektrony są łatwo przyciągane do dodatnio naładowanego protonu jądra. Protony natomiast są naładowane dodatnio i odpychają się wzajemnie. W jądrze występuje więc odpychanie elektrostatyczne między protonami, które jest silniejsze niż przyciąganie między nimi. Jądro atomu jest bardzo stabilne dzięki odpychaniu elektrostatycznemu między protonami.

Jądro atomowe – zastosowanie

Terminu „atom” używa się do opisania każdej podstawowej jednostki materii. Składa się on z gęstego jądra otoczonego chmurą elektronów. Słowo „atom” pochodzi od greckiego słowa „atomos”, które oznacza „nie do wycięcia”. Atom składa się z ładunku dodatniego i ujemnego. Elektrony są naładowane ujemnie, a protony dodatnio. Gdy dwa atomy łączą się ze sobą, tworzą wiązanie chemiczne. We wszechświecie istnieje ponad 100 różnych pierwiastków, a każdy z nich ma swoje unikalne właściwości. Teraz dowiedzmy się więcej o jądrze atomowym. W jądrze atomowym protony są naładowane dodatnio, a neutrony są nienaładowane. Protony i neutrony mają jednak znacząco różne masy. Jedna atomowa jednostka masy (amu) odpowiada jednej dwunastej masy atomu węgla-12. Dowiedzmy się, jakie funkcje pełni jądro atomowe.

Polecane: